FARIN.FI
keep it simple, make it easy
keep it simple, make it easy
Home
Yritys
Koulutustarjonta
Yhteydenotto
Yhteistyökumppanit
Home

ENSIAVUN AVAIMET AUTTAMISEEN MEILLE JOKAISELLE.

Ihmiset ovat usein neuvottomia hädän hetkellä. Ensiaputaitojen hallinta antaa varmuutta toimia odottamattomissa, vaikeissa  tilanteissa.  Avun tarjoaminen  ja toisen ihmisen auttaminen hädässä ovat meille kaikille yhteisiä velvollisuuksia.

Tarjoamme Teille ammattitaitoista ensiapu- ja defibrillaatiokoulutusta erittäin vankalla kokemuksella.

Kursseillamme opitte kaikki ajankohtaiset ensiapuun liittyvät toimenpiteet ja saatte tärkeää jokapäiväistä tietoa ensiaputilanteessa toimimisesta sekä tapaturmien ennaltaehkäisystä. Osa kursseistamme on sisällöltään virallisia SPR:n ensiapukursseja, joista myönnetään kansainvälinen todistus.

Työturvallisuuslain mukaan tulee vähintään 5% työntekijöistä olla ensiaputaitoisia, jakautuen eri vuoroihin ja eri työpisteisiin. Ensiapukoulutus on osa yrityksen työterveyshuoltoa ja näin Kelan korvauksen piirissä. (SV-laki 364/1963).

Tarjoamme räätälöityjä kursseja tarpeittenne mukaan, ottakaa yhteyttä. Pääsääntöinen toimialueemme on koko Savo-Karjalan alue.

 
HomeYritysKoulutustarjontaYhteydenottoYhteistyökumppanit