FARIN.FI
keep it simple, make it easy
keep it simple, make it easy
Home
Yritys
Koulutustarjonta
Yhteydenotto
Yhteistyökumppanit
Ensiapukurssit

Ensiavun peruskurssi EA 1, 16 tuntia

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on voimassa kaikissa Euroopan maissa.

Kurssisisältö

 • Tapaturmat ja niiden yleisyys

 • Toiminta tapahtumapaikalla

 • Potilaan tutkiminen

 • Elvytystapahtuma

 • Sairauskohtaukset

 • Verenvuodot ja sokki

 • Haavat ja ruhjeet

 • Pään ja kasvojen vammat

 • Raajojen murtumat ja nivelvammat

 • Myrkytykset

 • Palovammat


Ensiavun jatkokurssi EA 2, 16 tuntia

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssista myönnetään virallinen EA2- todistus, jos EA1- kurssin todistus on voimassa. Virallinen EA2- todistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssisisältö

 • Hätäensiavun kertaus

 • Vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi

 • Eri vammojen ensiapu

 • Ensiavusta ensihoitoon

 • Ensiapu- ja ensihoitovälineet

 • Terveys ja turvallisuus

 •  Erityisensiapu


Yhdistetty EA1 ja EA2, 32 tuntia

Kurssi sisältää viralliset EA1- ja EA2- kurssin sisällöt.


Hätäensiapukurssi
Elvytyskurssi
Defibrillaatio
HomeYritysKoulutustarjontaYhteydenottoYhteistyökumppanit