FARIN.FI
keep it simple, make it easy
keep it simple, make it easy
Home
Yritys
Koulutustarjonta
Yhteydenotto
Yhteistyökumppanit
Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssi, 8 tuntia

Kurssilla käydään tärkeimmät ensiapuun liittyvät toiminnat.

Kurssisisältö

  • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen

  • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

  • Sairauskohtaukset: pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, aivoverenkierron häiriöt,  astma 

  • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, painanta-puhalluselvytys, tajuttomuus

  • Verenvuodot ja sokki

Ensiapukurssit
Elvytyskurssi
Defibrillaatio
HomeYritysKoulutustarjontaYhteydenottoYhteistyökumppanit