FARIN.FI
keep it simple, make it easy
keep it simple, make it easy
Home
Yritys
Koulutustarjonta
Yhteydenotto
Yhteistyökumppanit
Elvytyskurssi

Elvytyskurssi, 4 tuntia

Kurssilla opit elvytystaidot ja saat tietoa sydänpysähdyksestä ja siihen johtavista syistä.

Kurssisisältö

  •  Auttamisrohkeus

  • Sydän- ja verisuonitaudit ja niiden riskitekijät

  • Elvytystapahtuma: sydämenpysähdyksen tunnistaminen, hätäilmoitus, tajuttomuus, peruselvytys, ensihoidon merkitys

  • Elvytystilanteita: sydänperäiset elvytystilanteet, hukkuminen, sähköisku, tukehtuminen

Ensiapukurssit
Hätäensiapukurssi
Defibrillaatio
HomeYritysKoulutustarjontaYhteydenottoYhteistyökumppanit